top of page
Jenson Logo.png

     >      立即咨詢專業物理治療師

3大物理治療服務範圍

診所物理治療服務

註冊物理治療師

為您進行疼痛評估和分析,

並為您制定個性化的治療計劃。

機構服務

為不同的非牟利機構提供復康治療服務;同時還受邀到訪各大公司、機構、學校和老人中心,進行健康講座、培訓、健康測試、工作間風險評估和工作坊。

上門家居復康治療

對於無法到診所的長者或病人,

提供上門物理治療服務

或離院後支援。

chuen.77

「唔係好既我都唔會介紹.開工/舉鐵/百厭搞到我肩腰腕膝踭都傷哂,有好幾次傷到彎唔到腰,甚至連行路都成問題.通通都係交俾呢位物理治療師幫我解決痛症。」

Calista Hung

「細心&專業,嫲嫲頸痛做諮詢,即時知道痛症原因,好細心地教識佢番屋企做拉筋同正確坐姿,依家無再痛啦!十分推介!」

Cac Lai

「細心及有耐性,我拉傷左膊頭肌肉,專業地幫我檢查位置,再決定治療方法,教我在家及公司可以如何拉筋幫助到,治療後現在已康復
Jenson Logo.png

     >      立即咨詢專業物理治療師

聯絡我們

中環德輔道中19號環球大廈6樓616室
(中環港鐵站A或B出口)

bottom of page